چهارشنبه 02 اسفند 1402 - 21 Feb 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/10 13:31
ارث شوهر | سهم زن از ارث شوهر
کد خبر: 12221

سهم زن از ارث شوهر چقدر است؟ | سهم زن از ارث شوهر در صورت داشتن فرزند

در خصوص سهم زن از ارث شوهر در قانون چنین مقرر شده است : " از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند". این زوجیت باید به عقد دائم باشد.

در خصوص سهم زن از ارث شوهر در قانون چنین مقرر شده است : " از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند". این زوجیت باید به عقد دائم باشد. سهم الارث زن و میزان ارث زن از اموال همسرش در صورت فرزند داشتن مرد، یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول و در صورت نداشتن فرزند، یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول است.

پس از فوت افراد کنترلشان را بر دارایی های بجامانده از خود از دست داده و در صورت داشتن ورثه اموال آنها تحت عنوان ارث به وراثشان می رسد. از جمله مسائلی که همواره سبب اختلاف میان وراث متوفی می باشد، مبحث سهم الارث هریک از وراث است. اینکه چه کسانی کسر بیشتری را نسبت به سایرین از اموال بجا مانده از متوفی به ارث خواهند برد.

 سهم الارث هرکدام از ورثه در قانون مدنی مطابق آنچه در شرع مقدس آمده است مشخص شده و کسر خاصی به سهم هریک از ورثه و به تناسب نسبتشان با متوفی اختصاص داده شده است. از جمله در خصوص سهم الارث زن و میزان ارث زن از اموال همسرش. بر اساس قانون مدنی، سهم زن از ارث شوهرش در صورتی که مرد فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت است و یکی از مسائل همواره مورد اختلاف، میزان سهم زوجه از اموال زوج بر اساس اصلاحیات سال 1387 برخی مواد قانون مدنی در خصوص میزان ارث زن از اموال همسرش است.

به همین دلیل در این مقاله به بررسی سهم زن از ارث شوهر، میزان سهم الارث زن در صورت داشتن فرزند و در صورت نداشتن فرزند، همچنین قانون جدید میزان ارث زن از اموال همسر پرداخته ایم. چنانچه سوالاتی در خصوص سهم الارث زن از اموال همسر و مسائل پیرامون آن دارید در ادامه با ما همراه باشید.

سهم زن از ارث شوهر

از جمله وراثی که بعد از فوت از متوفی مرد و در صورتی که ازدواج کرده باشد ارث می برند، زن یا همان زوجه اوست. در ماده 864 قانون مدنی در خصوص ارث زن از شوهر چنین مقرر شده است: " از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند". بنا بر این ماده، زن از شوهر خود ارث می برد. در ادامه به نکات مهمی که در قانون در خصوص ارث زن از شوهر وجود دارند اشاره می نماییم.

نکته مهمی که در خصوص ارث زن از شوهر وجود دارد آن است که تنها در صورتی زن از شوهر خود ارث می برد که عقد دائم کرده باشند. براساس ماده 940 قانون مدنی، زوجینی که ازدواج آنها دایمی باشد از یکدیگر ارث می برند. البته باید دانست در صورتی که موانع ارث وجود داشته باشد مثلا فردی مورث خود را به قتل برساند یا کافر باشد، از او ارثی نخواهد برد.

ارث در عقد موقت وجود ندارد و شرط توارث در نکاح موقت به دلیل تعارض با قواعد آمره ارث، یعنی قواعدی که امکان توافق بر خلاف آنها وجود ندارد نامشروع و باطل است. اما چنانچه فردی مایل باشد به زوجه اش که با وی در نکاح موقت است مالی تعلق گیرد می تواند با استفاده از وصیت و تنظیم یک وصیت نامه، مالی را را برای بعد از مرگ خود برای او وصیت کند.

در خصوص ارث بردن زوجین بعد از طلاق نیز باید دانست زوجین بعد از طلاق از یکدیگر ارث نمی برند مگر شرایط ماده 943 قانون مدنی وجود داشته باشد. به موجب ماده 943 قانون مدنی، اگر مرد زن خود را طلاق بدهد، در صورتی که این طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، اگر مرد یا زن در طول مدت عده فوت کنند، دیگری از او ارث می برد. همچنین به موجب ماده 944 قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، در صورتی که زن ازدواج نکرده باشد از او ارث می برد حتی اگر طلاق بائن باشد.

در فرضی که صرفا یک قرابت و خویشاوندی سببی، میان عروس و پدر شوهر، وجود داشته، مساله ارث عروس از پدر شوهر، منتفی می باشد. اما، در حالتی که علاوه بر قرابت سببی، یک خویشاوندی نسبی، میان عروس و پدر همسر وی وجود داشته باشد، عروس با توجه به طبقه و درجه خود، از ماترک پدر همسر، بهره مند می گردد.

حال که ارث زن از شوهر را بررسی نمودیم در ادامه مقاله به بررسی سهم الارث زن و میزان ارث زن از اموال همسرش در صورت وجود فرزند برای مرد یا عدم وجود فرزند از منظر قانون مدنی می پردازیم در ادامه با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: ارث چیست

سهم زن از ارث شوهر در صورت داشتن فرزند

در خصوص سهم زن از ارث شوهر و میزان ارث زن از اموال شوهرش باید گفت که سهم الارث زن از اموال شوهر، در صورت داشتن فرزند با حالتی که مرد فرزندی ندارد متفاوت می باشد. باید دقت داشت که وجود فرزند و یا عدم وجود فرزند، در خصوص متوفی ملاک است. یعنی معیار تفاوت میزان سهم الارث زن این است که مرد هنگام فوت فرزندی دارد یا فرزندی ندارد و مهم نیست این فرزندان حاصل ازدواج او با همسر فعلی خود باشد یا همسر سابقش.

بر اساس فقه و اسلامی و بر اساس ماده 913 قانون مدنی قانون مدنی، سهم الارث زن و سهم زن از ارث شوهرش، در صورتی که مرد فرزند داشته باشد، یک هشتم است. بر اساس ماده 946 قانون مدنی ارث زن از اموال شوهرش در صورت فرزند دار بودن مرد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان (زمین، ساختمان، بنا و درختان) می باشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/2xzll4