شنبه 05 اسفند 1402 - 24 Feb 2024
تاریخ انتشار: 1401/07/24 10:45
زندان اوین
کد خبر: 9851

آخرین وضعیت زندان اوین بعد از آتش سوزی | فیلم

توجه شما را به وضعیت بند ها و زندان اوین ساعاتی پس از آتش سوزی در یک ویدئو جلب مینماییم